Centrumvägen 2
65610 KORSHOLM

Tel. 06 3222941
Fax 06 3222951
korsholms.apotek@netikka.fi

öppethållningstider

må-fr 9-19
Lördag 9-16


Se avvikande tider

Avvikande öppethållningstider

Allmän info

Expediering av recept

De gamla pappersrecepten kommer att försvinna. I deras ställe har kommit eRecept, vilka finns lagrade i ett nationellt receptcenter och kan därifrån överföras till apotekets datorer.

Om du erhållit en patientanvisning vid läkarbesök, tag med denna och ditt sjukförsäkringskort när du besöker apoteket. Apoteket finner din medicin även utan patientanvisning men det tar längre tid. Vid behov erhåller du ett informationshäfte om användningen av eRecept från apoteket.

Mot en liten avgift kan du be, att ditt eRecept förnyas via apoteket, ifall du själv inte vill förnya det egna receptet via kanta.fi. På den sidan kan du även kontrollera dina recept.

Vår sakkunnighet till ditt förfogande


Mångsidigt sortiment och produkter av hög kvalitet


Betjäning

Fråga om mediciner och läkemedelsbehandlingar

Då du påbörjar en ny läkemedelskur, fråga oss

På apoteket kan vi granska om det finns risk för att de mediciner som du använder har interaktioner (samverkningar) , d.v.s. påverkar de varandras effekter. Kom ihåg att också receptfria mediciner samt naturpreparat kan ha samverkningar med receptmediciner.

Vi berättar om din medicin kan bytas till ett förmånligare preparat

På apoteket informerar vi alltid om det finns ett förmånligare alternativ till din receptmedicin. Det är möjligt att byta en receptmedicin till ett förmånligare parallellpreparat om medicinen ingår i Fimeas förteckning över utbytbara preparat. Också t.ex. anhöriga, hemsjukvården eller taxichaufförer kan hämta ut din medicin. Informera dem om du vill byta din medicin till den billigaste möjliga, eller om du vill hålla fast vid det preparat du är van vid.

Egenvård

Receptfria mediciner kan användas vid tillfälliga besvär. Vi har förutom mediciner även kosttillskott, naturprodukter, preparat för hud- och sårvård, munhygien, tobaksavvänjning, kosmetika, djurvård osv.

Apotekets egen läkemedelsframställning

Läkemedelsframställning är fortfarande en viktig del av apoteksjobbet. Vi framställer och förpackar till exempel medicinska salvor, lösningar och dospulver.

Råd i vården av astma och diabetes

Vi har personal som har utbildats till diabetes- och astmakontaktpersoner. Kontaktpersonernas kunnande, råd och stöd står kostnadsfritt till ditt förfogande.

Ska du ut och resa?

Tänk på detta inför resan!

Medicinavfall

Gamla mediciner är problemavfall och får inte kastas med andra sopor. Vi tar emot föråldrade och överblivna mediciner och sänder dem vidare till problemavfallsanläggningen.

Alla preparat får returneras i sina originalförpackningar. Preparat som innehåller jod (t.ex. Betadine, Jodix och Iodosorb) samt kvicksilvertermometrar skall förpackas skilt. Nålar och sprutor bör förpackas så att de inte kan skada dem som behandlar avfallet.

Tidningen "För din hälsa!"

Tidningen ”För din hälsa!” är apotekens kostnadsfria kundtidning, som du kan avhämta från vårt apotek. I tidningen finner du pålitliga fakta om främjandet av din hälsa, om vården och förebyggandet av sjukdomar, om mediciner och det rätta sättet att använda dem samt om de tjänster som apoteket kan erbjuda.

Temadagar

Vi medverkar i många temadagar och kampanjer kring hälsan och välmåendet. Vid betjäningsdiskarna finns nyttig information samt aktuella erbjudanden.

Kontakta oss

Var finns vi?

Det är lätt att komma till apoteket!

Vi betjänar dig i Smedsby nära Karlebyvägen. Intill apoteket finns rikligt med parkeringsplatser. Personer med rörelsehinder uppmärksammas på, att vi kan betjäna er till era bilar. Ring 06-3222941 när ni är på inva-parkeringen, så kommer vi ut till er.

Apoteket finns på adressen Centrumvägen 2, i samma byggnad där K-Supermarket Piffi verkar.